Design a site like this with WordPress.com
Get started

Իմ ճամփորդություններով լի ամառը

Ես Լոռու մարզի Արդվի գյուղում եմ և ձեզ կներկայացնեմ Սուրբ Հովհաննեսի վանքը։ Հավելյալ տեղեկատվություն վանքի մասին կարող եք գտնել Վիկիպեդիա հանրագիտարանում հետևյալ հղումով։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: