Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մայրիկիս հետ երգում ենք «Վիճակի երգը»

1. Մանի ասեմ ու շարեմ, Ջա՜ն, ծաղիկ, ջա՜ն, ջա՜ն, Լցնեմ տոպրակն ու կարեմ, Ջա՜ն, վիճակ, ջա՜ն, ջա՜ն: 2. Ծաղիկ ունեմ նարընջի, Ջան, ծաղիկ, ջան, ջան, Տըղա, վեր արի փընջի, Ջան, վիճակ, ջան, ջան: