Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մաթեմատիկայի ստուգատես 2021

Հունիսյան ճամբարի ընթացքում ընկեր Գրետայի հետ միասին իրականացրեցինք  մաթեմատիկայի ստուգատեսի 4 կանգառ։ Այդ 4 գործնական  աշխատանքի միջոցով ստուգեցինք, թե մեր գիտելիքները որքնաով ենք կարողանում գործնականում կիրառել։ Առաջին կանգառ՝ երկարության չափումներ, պարագծի հաշվում: Նախ կարդոնե թղթի վրա գծեցինք տարբեր երկրաչափական պատկերներ, որոնց կողմերը հատվածներ են  ու դասավորեցինք սեղանի վրա։  Յուրաքանչյուրս մոտեցանք սեղանին, ընտրեցինք որևէ երկրաչափական  պատկեր, որըContinue reading “Մաթեմատիկայի ստուգատես 2021”