Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խելացի գազարը

Լինում է, չի լինում մի գազար։ Այդ գազարը գնում է այգի։ Այդ գազարին բոլորը հարցեր էին տալիս և գազարը սկսեց մտածել՝ ինչ անել։ Եվ գազարը մի բան մտածեց։ Ու գազարը նույն իրենից ստեղծեց։ Ու երբ մթնեց, ինքը գնաց ծով։ Գազարին գյուղում այլևս ոչ ոք չտեսավ։