Design a site like this with WordPress.com
Get started

Արագություն, ժամանակ,ճանապարհ

Մարմնի շարժման արագությունը միավոր ժամանակում նրա անցած ճանապարհն է ։ 70կմ/ժ արագություն ասելով հասկանում ենք, որ մարմինը 1ժ-ում անեցել է 70կմ ճանապարհ։ Արագություն = Ճանապարհ:ժամանակ Ճանապարհ=Ժամանակ·Արագություն Ժամանակ=Ճանապարհ ։ Արագություն Խնդիրներ Բեռատարը 740 կմ ճանապարհի առաջին 320կմ-ն անցավ 80կմ/ժ արագությամբ, իսկ մնացած մասը՝ 60կմ/ժ արագությամբ։ Բեռնատարը քանի՞ ժամում անցավ այդ ճանապարհը։ 1)740-320=4202)320:80=43)420:60=74) 7+4=11 Գնացքը 2 օրումContinue reading “Արագություն, ժամանակ,ճանապարհ”

Մայրենի առաջրադրանք, 30.04.2021

Կարդա՛ և լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։ Թագավորն ուներ երկու որդի։ Նա դժվարանում էր որոշել, թե որդիներից ով է ժառանգելու իր գահը։ Եվ վճռեց փորձել նրանց։ Հրամայեց կանչել մի քանի գյուղացիների։ Երբ գյուղացիները ներկայացան, թագավորն ասաց․ -Զավակնե՛րս, այս մարդիկ կարիքի մեջ են․ պետք է օգնել նրանց։ -Շատ լավ,-ասաց որդիներից մեկը և սկսեց ոսկի բաժանել։ Իսկ մյուսContinue reading “Մայրենի առաջրադրանք, 30.04.2021”

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կենդանիները, բույսերի նման, շատ բազմազան են: Նրանք տարբեր­վում են չափերով, կան շատ մեծ կենդանիներ, հսկաներ և փոքր կենդանի­ներ՝ անզեն աչքով անտեսանելի: Հսկաներից է ծովերում և օվկիանոսնե­րում ապրող կապույտ կետը, որի մարմնի երկարությունր կարող է հասնել 33 մետրի, իսկ զանգվածր՝ 150 տոննայի:

Ժողովուրդ, արքաներ, հերոսներ

Հայկ Նահապետ, Մենուա, Արգիշտի, Արտաշես, Տիգրան…Արտաշեսյաններ, Արշակունիներ, Բագրատունիներ, հայկական արքայատոհմեր: Նրանցից շատերի անունները մեզ ծանոթ են և առասպելներից, ինչպես նաև մեր ապրած օրերի իրականության մեջ՝ նրանց անուններով փողոցներ/Տիգրան Մեծ պողոտա/, շինություններ ու քաղաքներ/Արտաշատ-Արարատի մարզի մարզկենտրոն և Վաղարշապատ- այժմյան Էջմիածին քաղաքը/ կան: Մենք գիտենք, որ արքայական սկզբունքով երկիրը կառավարվում էր հին ժամանակներում, և գահը հորից անցնումContinue reading “Ժողովուրդ, արքաներ, հերոսներ”

Բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները, 22.04.2021

Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը՝ Արտադրիչների տեղերը փոխելիս արտադրյալը չի փոխվում։ Օրինակ՝ 87‧33=33‧87=2871 Բազմապատկման զուգորդական օրենքը՝ Երկու թվերի արտադրյալը երրորդ թվով բազմապատկելու արդյունքը կարելի է ստանալ՝ առաջին թիվը երկրորդ և երրորդ թվերի արտադրյալով բազմապատկելով։

Ինքնաստուգում 1

Կարդա՛ և լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։ Աշխարhում ոչ մի թռչուն այնքան չի սիրում հացահատիկը, որքան արտույտը։ Նա ծնվել է ցորենի հետ, դարձել արտերի առաջին տերը։ Վաղեմի ժամանակներում արտույտի ճռվողյունը խառնվում էր հասկերի մեղմիկ սոսափյունին և հնչում որպես երջանկության մեծ համանվագ։ Այդ փետրավորը ուտում է վայրի արտերի քաղցր հատիկները, և ինքն իրեն անվանում արտ ուտող, արտուտիկ։Continue reading “Ինքնաստուգում 1”

Упражнения /26 апреля — 30 апреля/

Подбери к словам, которые отвечают на вопрос кто? или что?, подходящие по смыслу слова, которые отвечают на вопросы какой? какая? какое? Запиши словосочетания.Снег – пушистый, белый, блестящий.Зима – холодная, морозная, ранняя.Небо – безоблачное , хмурое, серое.Слова для справок: пушистый, белый, холодная, морозная, блестящий, ранняя, хмурое, серое, безоблачное.

Мои фантазии на тему “Я на планете Маленького принца”

Как-то я попал на планету Маленького принца и увидел, что никого на планете нету. Я очень удивился и пошел искать розу. Когда я нашел розу, то роза очень обрадовалась, потому что она была очень одинока. Я построил красивый домик для нее и стал ухаживать за ней․ Роза расцвела и заново поверила в дружбу, а яContinue reading “Мои фантазии на тему “Я на планете Маленького принца””

Ինքնաստուգում 2, 26.04.2021

Կարդա՛ և լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը։ Հավաքվեցին սարդերն իրար գլխի և վճիռ կայացրին․ շատ լույս է աշխարհի երեսին, պետք է փակել արևը։ Բայց ինչպե՞ս գլուխ բերել դա։ Մտածեցին ու վերջապես գլխի ընկան, չորս կողմից կմոտենանք արևին և ոստայնով կծածկենք նրան։

Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն

Միավոր ժամանակում մարմնի անցած ճանապարհը նրա շարժման արագությունն է։ Արագությունը կարելի է չափել արագաչափի միջոցով։ Օրինակ՝ Կարող ենք ասել․ Ավտոմեքենան շարժվում է ժամում 70 կմ արագությամբ, կամ ավտոմեքենան շարժվում է 70կմ/ժ արագությամբ։ Մարմնի շարժման արագությունը հավասար է նրա անցած ճանապարհի և ծախսած ժամանակի քանորդին։