Design a site like this with WordPress.com
Get started

Телефон /22 — 27 февраля/

У меня зазвонил телефон.— Кто говорит? — Слон. — Откуда? — От верблюда. — Что вам надо? — Шоколада. — Для кого? — Для сына моего. — А много ли прислать? — Да пудов этак пять. Или шесть: Больше ему не съесть, Он у меня ещё маленький! А потом позвонил Крокодил И со слезами просил:Continue reading “Телефон /22 — 27 февраля/”

Մայրը

Մի գարնան իրիկուն դռանը նստած զրույց էինք անում, երբ այս դեպքը պատահեց։ Էս դեպքից հետո ես չեմ մոռանում էն գարնան իրիկունը։ Ծիծեռնակը բույն էր շինել մեր սրահի օճորքում։ Ամեն տարի աշնանը գնում էր, գարնանը ետ գալի, ու նրա բունը միշտ կպած էր մեր սրահի օճորքին։ Ե՛վ գարունն էր բացվում, և՛ մեր սրտերն էին բացվում, հենց որContinue reading “Մայրը”

Ответы на вопросы /22-27 февраля/

В какой сказке К. Чуковского заболели все животные? Все животные заболели в сказке Чуковского «Доктор Айболит». Почему к доктору Айболиту пришла лиса? Что она сказала? К доктору Айболиту пришла лиса и сказала: «Ой, меня укусила оса!». Что болело у бегемотиков? У бегемотиков болели животики. Почему умывальник разозлился на мальчика? Умывальник разозлился на мальчика, потому-что онContinue reading “Ответы на вопросы /22-27 февраля/”

Մայրենի. առաջադրանք 25.02.2021

Կազմի՛ր բառեր՝ լրացնելով բաց թողնված վանկերը։ -բույր, -վիվ, -ճառ, -բակ, -թակ, -տակ, -դեհ, -թեռ, -ղուկ, -րոն, -ծուն։ Համ-բույր, հո-վիվ, օ-ճառ, բամ-բակ, թու-թակ, հըր-դեհ, թի-թեռ, հե-ղուկ, կիտ-րոն, մա-ծուն:

ԿԱՆԱՆՉ ԱԽՊԵՐ

Է՜յ կանանչ ախպեր,Է՜յ ճանանչ ախպեր,Արի՜, քեզ հետ բե՛րԱրևի շողեր. Բեր անուշահոտԾիլ, ծաղիկ ու խոտ,Կարկաչուն վըտակ,Երկինք կապուտակ,Խատուտիկ հավքեր, Զրընգան երգեր,Գառների մայուն,Խաղ, ուրախություն․Է՜յ կանանչ ախպեր,Է՜յ ճանանչ ախպեր։ 1907 Առաջադրանքներ

Մայրենի

Քաղցր բառի համադրությամբ կազմի՛ր ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով արտահայտված բառակապակցություններ՝ օգտագործելով հետևյալ բառազույգերը։ Քուն, միրգ, մեղր, ժպտալ, կյանք, թեյ, թխվածք, վերաբերմունք, շաքար։ Օրինակ՝ Ուղղակի իմաստով Փոխաբերական իմաստող Քաղցր մեղր Քաղցր ժպտալ Քաղցր միրգ Քաղցր քուն Քաղցր թեյ Քաղցր կյանք  Քաղցր թխվածք Քաղցր վերաբերմունք Քաղցր շաքար