Design a site like this with WordPress.com
Get started

Բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները, 22.04.2021

Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը՝ Արտադրիչների տեղերը փոխելիս արտադրյալը չի փոխվում։ Օրինակ՝ 87‧33=33‧87=2871 Բազմապատկման զուգորդական օրենքը՝ Երկու թվերի արտադրյալը երրորդ թվով բազմապատկելու արդյունքը կարելի է ստանալ՝ առաջին թիվը երկրորդ և երրորդ թվերի արտադրյալով բազմապատկելով։

Խեցեգործություն

ւնների եռակալումից և թրծումից ստացվող իրերի և նյութերի պատրաստման գործընթաց։ Խեցեգործության նախնական արտադրությունը մարդկային հասարակությունը յուրացրել է իր զարգացման որոշակի փուլում։ Սկզբնական շրջանում առավելապես արտադրվել է ամանեղեն։ Այնուհետև խեցեգործությունը ծառայել է նաև որպես նշանների, զարդանախշերի, դաջվածքների, հիերոգլիֆների, գեղագրերի և սեպագրերի սևեռման միջոց։ Բովանդակություն 1Պատմական ակնարկ 2Խեցեգործությունը Հայաստանում 3Խեցեգործական արտադրություն 4Արտաքին հղումներ Պատմական ակնարկ[խմբագրել | խմբագրել կոդը] Կավը իբրև հնագույն շինանյութ նպաստել էContinue reading “Խեցեգործություն”

Չափում․ Չափման միավորներ

Բնագիտական ուսումնասիրության համար մեծ նշանակություն ունեն չափումները: Դրա համար օգտագործվում են մեծությունները և դրանց միավորները: Հաճախ ենք լսում հետևյալ արտահայտությունները. Եթե մրսել ես, տաք թեյ խմիր․ կամ էլ՝ ամռանը եղանակները ավելի տաք են, քան ձմռանը: Երկու դեպքում էլ խոսքը  մեծության՝ ջերմաստիճանի մասին է: Մի դեպքում խոսքը հեղուկի (թեյի), մյուս դեպքում օդի ջերմաստիճանի մասին է։

Посидим в тишине

Благинина Е. А. Мама спит, она устала…Ну и я играть не стала!Я волчка не завожу,А уселась и сижу. Не шумят мои игрушки,Тихо в комнате пустой,А по маминой подушкеЛуч крадётся золотой. И сказала я лучу:— Я тоже двигаться хочу.Я бы многого хотела:Вслух читать и мяч катать. Я бы песенку пропела,Я б могла похохотать.Да мало ль яContinue reading “Посидим в тишине”

Մայրենի

Քաղցր բառի համադրությամբ կազմի՛ր ուղիղ և փոխաբերական իմաստներով արտահայտված բառակապակցություններ՝ օգտագործելով հետևյալ բառազույգերը։ Քուն, միրգ, մեղր, ժպտալ, կյանք, թեյ, թխվածք, վերաբերմունք, շաքար։ Օրինակ՝ Ուղղակի իմաստով Փոխաբերական իմաստող Քաղցր մեղր Քաղցր ժպտալ Քաղցր միրգ Քաղցր քուն Քաղցր թեյ Քաղցր կյանք  Քաղցր թխվածք Քաղցր վերաբերմունք Քաղցր շաքար