Design a site like this with WordPress.com
Get started

Իմ ընթերցողական, ստեղծագործական ամառը

Այս ամռան ընթացքում ես ընթերցել եմ Ջաննի Ռոդարիի «Ջելսոմինոն խաբեբաների աշխարհում» գիրքը։ Ես ընտրել եմ այդ գիրքը, քանի որ նա շատ հետաքրքիր անվանում ուներ։ Ջելսոմինոն շատ շատ բարձր ձայն ուներ ու երբ նա խոսում էր, տների ապակիները փշրվում էին և մարդիկ էլ խլանում էին։ Դրա պատճառով նա փախավ իր գյուղից և հայտնվեց խաբեբաների աշխարհում։ ՆաContinue reading “Իմ ընթերցողական, ստեղծագործական ամառը”