Design a site like this with WordPress.com
Get started

Поздняя осень

Наступила поздняя осень. Дни стали короче и холоднее. Часто идут дожди. Дует холодный ветер. Природа готовится к зимнему отдыху. Совсем опустели луга и поля. Деревья скинули свои золотые наряды. Только рябина, будто в огнях, привлекает шумных птиц. Им сейчас нелегко. Давайте поможем им и сделаем кормушки.

Կցագրում

Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից   կցագրենք 4 թվանշանը։ 400–ով, Օրինակ՝   եթե 28-ին  ձախից   կցագրենք  4  թվանշանը, ապա կստանանք  428, 428-28=400,  դա ճիշտ է  ցանկացած   երկնիշ   թվի   դեպքում։ Որքանո՞վ կմեծանա եռանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից   կցագրենք 5 թվանշանը։ 5000–ով։ Օրինակ՝   եթե 999-ին  ձախից   կցագրենք  5 թվանշանը, ապա կստանանք  5999, 5999-999=5000,  դա ճիշտ է  ցանկացած   եռանիշ   թվի   դեպքում։ Որքա՞ն կմեծանա քառանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից   կցագրենք 9 թվանշանը։ 90000-ով։ Օրինակ 99999–9999=90000, դաContinue reading “Կցագրում”